قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

آزمایشگاه دکتر عصاریان

آزمایشگاه دکتر عصاریان
 
Dr.hamid ali assarian

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ شنبه 23 مهر1390 توسط الهام عنایتی

این انگل در تمام نقاط جهان بخصوص مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر بیشتر دیده می شود.در ایران هم دیده می شود.این انگل دارای زندگی اختیاری است.(آزاد و انگلی)
نام میزبانها و محل جایگزینی:
میزبان اصلی آن فقط انسان است ولی در موارد نادر گونه میمونی بنام استروژیلوئیدس فولبورنی نیز دیده شده است.میزبان واسط ندارد.محل جایگزینی آن روده باریک است.
فرم بیماری زا لارو فیلاری فرم و راه آلودگی از طریق پوست است.
مرفولوژی:
این انگل به دو صورت آزاد و انگلی وجود دارد که از نظر شکل شناسی تفاوتهای کمی بین آنها دیده می شود.
در فرم انگلی کرمها کوچک،شفاف،بیرنگ،رشته ای شکل با کوتیکول ظریف و مخطط  هستند.اندازه کرم نر 0.7 میلی متر و ماده ها 2.2 میلی متر است.کوچکترین نماتود روده ای است.
ابتدا و انتهای بدن نسبت به سایر قسمتهای بدن نازک تر است.کرم نر دارای 2 اسپیکول کوتاه و ضخیم است.یک گوبرناکولوم دارد.ماده ها از رحم خود تخم حاوی لارو را دفع می کنند که به علت نازکی پوشش تخم در روده باریک پوشش تخم متلاشی شده لارو آزاد می شود.بنابراین فرد آلوده به جای تخم،لارو رابدی توئید دفع می کند.
سیر تکاملی:
این انگل بدلیل داشتن زندگی آزاد و انگلی دارای سیر تکاملی پیچیده ای می باشد.
1-سیر تکاملی انگلی
2-سیر تکاملی آزاد
در سیر تکاملی انگلی دو مسئله مطرح است:1-آلودگی خودی –داخلی      2-آلودگی خودی –خارجی
در سیر تکاملی آزاد نیز دو حالت داریم:1-سیر تکاملی مستقیم (شرایط نامساعد)     2-سیر تکاملی غیر مستقیم(شرایط مساعد)

سیر تکاملی در شکل انگلی:
الف)
آلودگی خودی داخلی:تخم انگل از رحم کرم ماده دفع شده در داخل روده باریک تبدیل به لارو رابدی توئید شده در همان روده باریک در عرض 1 تا 2 روز پوسته اندازی می کند و تبدیل به لارو فیلاری فرم می شود.لارو فیلاری فرم دیواره روده را سوراخ کرده گردش قلبی ریوی را طی و مجددا به محل اصلی جایگزینی خود برگشته و مجددا جفتگیری و تخم ریزی می نماید.چون این سیر تکاملی در داخل بدن انسان اتفاق می افتد به آن آلودگی خودی داخلی می گویند.
ب)آلودگی خودی خارجی:گاهی لاروهای رابدی توئید از روده خارج شده در ناحیه پری آنال قرار گرفته تبدیل به لارو فیلاری فرم آلوده کننده می شوند.این لارو پوست ناحیه پری آنال را سوراخ و وارد بدن همان شخص شده گردش قلابی ریوی را طی نموده در محل اصلی جایگزینی مستقر ،بلوغ نهایی را طی ،کرمهای نر و ماده جفت گیری و تخم ریزی می نمایند.در این شکل از سیر تکاملی چون لارو از بدن خارج می شود به آن آلودگی خودی خارجی می گویند.
سیر تکاملی در شکل آزاد:
الف)
سیرتکاملی مستقیم(شرایط نامساعد):در این حالت لارو رابدی توئید همراه مدفوع به خارج دفع گشته چنانچه شرایط از لحاظ حرارت،اکسیژن و ..... منماسب نباشد سریعا به لارو غلاف دار فیلاری فرم که آلوده کننده می باشد تبدیل می گردد.این لارو چنانچه به میزبان خود برسد از راه پوست وارد و انسان را مبتلا و سیر تکاملی ادامه می یابد.
ب)سیر تکاملی غیر مستقیم(شرایط مساعد و در  طبیعت):چنانچه شرایط محیط مناسب باشد لاروهای رابدی توئید دفع شده از طریق مدفوع فدر محیط خاک قرار گرفته تبدیل به کرمهای بالغ نر و ماده گشته در بیرون جفت گیری کرده ماده ها مجددا تخم ریزی می نمایند و تا زمانی که شرایط مطلوب باشد این سیر تکاملی ادامه می یابد.

اپیدمیولوژی:
مهمترین عامل گسترش آلودگی وجود لاروهای فیلاری فرم است.
بیماریزایی:
طی سه مرحله ایجاد می شود:
1-مرحله ورود لاروها به داخل پوست.که مربوط به ورود لاروهای فیلاری فرم می شود.علائم بصورت سوزش ،خارش،گاهی کهیر،همچنین نقاط خونریزی که جای آنها تغییر می کند(به علت حرکت لاروها).به این نقاط خونریزی بثورات خزنده می گویند.creeping eruption
2-مرحله مهاجرت:که مربوط به وجود و حرکت لاروها در ریه است.علائم مانند آنکلستوم،آسکاریس می باشد(سندرم لفلر).
3-مرحله ناراحتی گوارشی:در آلودگی های خفیف علائم ظاهر نمی شود ولی چنانچه تعداد انگل و یا لاروها زیاد باشد باعث تورم مخاط روده،اسهال همراه با سوء جذب ایجاد می شود که در این حالت قطعه ای از روده به وسعت 0.5 تا 1 سانتی متر کنده شده همراه مدفوع دفع می شود به این حالت تروپیکال اسپرو Tropical sprue.ائو.زینوفیلی تا 70% بالا می رود.در اثر کاهش و یا از بین رفتن ایمنی عفونت منتشره ایجاد می نماید یعنی  لارو در تمام قسمتهای بدن قرار می گیرد که در این حالت مرگ ـور و کشنده می باشد.در بیماری ایدز که فرد دچار نقص ایمنی می باشد در برخی موارد علت مرگ را همین نوع انگل دانسته اند.همچنین در بیماریهایی مثل سرطان،مننژیت،جذام،سل،سیفلیس که دفاع بدن کم می شود هم می توانئ منجر به مرگ شود.
تشخیص:
آزمایش میکروسکوپی از مدفوع تازه و دیدن لاروهای رابدی توئید متحرک.
روشهای مختلف دیگری نیز برای دیدن لاروها وجود دارد مثل روش بائرمن Bearman و یا روش انتروتست Entro.test.
درمان:
داروی انتخابی تیابندازول است.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 30 تیر1390 توسط الهام عنایتی

محدوده تغییرات:منفی

نمونه گیری:نمونه مورد آزمایش ،مدفوع است.بیمار باید رژیم غذایی خاصی را رعایت کند که فاقد فعالیت پراکسیداز خارجی(گوشت،ماهی،شلغم،ریشه خردل)،محرکهای GI (آسپرین و NSAIDs) و آهن باشد.برای اجتناب از نتایج منفی کاذب ،بیماران باید از مصرف ویتامین C خودداری کنند.

فیزیولوژیک:این آزمایش وجود خون را در مدفوع با استفاده از صمغ گایاک به عنوان عامل آشکارساز،نشان می دهد.در این آزمایش،ماده صمغ گایاک در اجزای کاغذ تثبیت می شود و روی این کاغذ که خاصیت آشکارسازی خون را دارد به وسیله اپلیکاتور مدفوع را می کشند.از پراکسیداز هیدروژن به عنوان محلول تکمیل کننده آزمایش استفاده می کنند.اکسیداسیون فنلی ماده گایاک که در حضور خون مدفوعی اتفاق می افتد به شکل رنگ آبی مشخص می شود.

تفسیر آزمایش:
موارد مثبت:بیماریهای قسمت فوقانی دستگاه گوارش(اولسر پپتیک،گاستریت،خونریزی از رگهای واریسی،بدخیمی مری و معده)،بیماریهای قسمت تحتانی دستگاه گوارش(دیورتیکولوز،پولیپهای کولون،کارسینوم کولون،بیماریهای التهابی روده،گشادی عروق،هموروئید).

توضیحات:گرچه آزمایش خون مخفی در مدفوع یک آزمایش غربالگری به کار گرفته شده برای تشخیص کارسینوم کولون است،حساسیت و اختصاصیت آن کم می باشد و کاهش میزان مرگ و میر با به کارگیری این غربالگری تاکنون نشان داده نشده است.یک بیمار فاقد علامت که بیش از 45 سال سن داشته و یک آزمایش خون مخفی +2 نیز داشته باشد،تقریبا ده درصد شانس داشتن سرطان کولورکتال را دارد و درصد بالایی از ضایعات موجود (60-50%) در این افراد نیز قابل تشخیص بود.
هموکوانت (Hemoquant) یک آزمایش کمی برای اندازه گیری خون مخفی موجود در مدفوع است که برای هم(Heme) اختصاصی می باشد و هم هموگلوبین دست نخورده و هم هموگلوبین متابولیزه شده را اندازه می گیرد.این آزمایش به طور معمول انجام نمی گیرد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 20 اردیبهشت1390 توسط الهام عنایتی

کلمه آنکیلوستوما از دو کلمه آنکیلوز به معنی قلاب و استوما به معنی دهان تشکیل شده یعنی دهانی که دارای دندانهای قلاب مانند است.آنکیلوستوما انواع انسانی و حیوانی دارد.انواع حیوانی که می توانند انسان را بطور اتفاقی مبتلا سازند ۵ نوع می باشد که دو نوع آنها را نام می بریم:۱)انکیلوستوما کانینوم(سگ)  ۲)آنکیلوستوما برازیلینسیس (گربه)

انتشار جغرافیایی:
د راکثر نقاط جهان با آب و هوای گرم و مرطوب وجود دارند.در ایران در شمال بیشتر نوع نکاتور آمریکانوس(N) و در جنوب نوع آنیکلوستوما وجود دارد.بیشتر افرادی مبتلا می شوند که با زمینهای مرطوب و خاک در تماسند مانند شالی کاران،چای کاران، کشاورزان،معدنچیان.کلا یکی از بیماریهای شغلی محسوب می شود. 
اولین بار در سال 1878 به دنبال یک همه گیری که در بین کارکنان یک معدن سوئیسی بوجود آمد شناخته شد.طبق محاسبه حدود 1000 میلیون نفر از سکنه جهان مبتلا می باشند.
 
مرفولوژی آنکیلوستوما:
کرمهای بالغ،استوانه ای شکل به رنگ سفید یا خاکستری و چنانچه خون خورده باشند قرمز رنگ هستند.کرم ماده 13-10 میلی متر و کرم نر 11-9 میلی متر اندازه دارد.حفره دهانی یا کپسول دهانی تقریبا گرد،بزرگ و عمیق و درون آن 2 زوج دندان قوی و قلاب مانند و یک زوج دندان کوچک که در عمق حفره دهانی قرار دارد دارا می باشد.انگل بوسیله دندانهای قلاب مانند در مخاط روده فرو رفته شروع به خونخواری و خونریزی می کند.در کپسول دهانی علاوه بر دندانهای قلاب مانند یکسری غدد سمی وجود دارد که موادی ترشح می کنند با خاصیت ضد انعقادی ،همچنین می توانند پروتئین های بدن میزبان را هضم نمایند.کرم نر دارای کیسه جفت گیری عریض و چتر مانندی به نام کوپولاتوری بورسا (coppulatory bursa) یا بورس تناسلی می باشد کهدارای 13 دنده یا Ray است که بصورت قرینه قرار داشته و بوسیله کپسول تناسلی احاطه می شود.همچنین دارای یک جفت اسپیکول و یک گوبرناکولم می باشد.انتهای خلفی کرم ماده صاف و دارای یک زائده سوزنی شکل می باشد.
در کرم نر آنکیلوستوما ،هنگام لقاح اسپیکول های خارج شده از هم دور می شوند ولی در نوع نکاتور از هم جدا نمی شوند.
مرفولوژی نکاتور:از نظر شکل شبیه آنکیلوستوماست ولی تفاوت هایی دارد از جمله اینکه در حفره دهانی به جای دندانهای قلاب مانند دارای یک جفت صفحه برنده به نام cutting plate می باشد.در عمق حفره دهانی نیز یک جفت تیغه برنده کوچک دارد.
کلا اندازه آنها از آنکیلوستوما کوچکتر است.انتهای کرم نر زا یک کیسه لقلح طویل با دو اسپیکول تشکیل شده که در هنگام لقاح در یک جهت و به موازات هم خارج می شوند.اسپیکول ها در  انتها به هم چسبیده و دارای یک زائده چنگک مانند می باشد. انتهای ماده در نکاتور ساده سوزنی شکل است.سر کرم آنکیلوستومای بالغشکل تخم در آنکیلوستوما:
بیضی شکل،شفاف،بی رنگ،پوشش تخم دو لایه،اندازه 60-50 میکرون ،گوشه های تخم عریض،چنانچه عرض تخم را دو برابر کنیم از طول آن بیشتر می شود.تخم هنگام دفع در مرحله تقسیم سلولس محدود 2،4،6،8 و نهایتا 16  سلولی یا بلاستومر می باشد.تخم در هر دو نوع آنکیلوستوما و نکاتور مشابه می باشد.

میزبانها و محل جایگزینی:
میزبان اصلی آن انسان است و میزبان واسط ندارد.محل جایگزینی هم روده باریک می باشد.

سیر تکاملی:
سیر تکاملی در هر دو نوع نکاتور و آنکیلوستوما یکسان است.
تخم کرمها با مدفوع دفع و چنانچه در شرایط مناسب از نظر رطوبت ، اکسیژن ، سایه، خاکهای شنی و دمای 25-20 قرار بگیرند ظرف یک تا دو روز لارو میله ای شکل Rh با دهان باز و اتساع مری(مری متسع شده) تشکیل می شود.اندازه لارو 0.25 ملی متر است.Rh  از باکتریهای خاک تغذیه می کند.این لارو خارج شده از تخم در محیط بیرون پس از 5 تا 6 روز 2 با پوسته اندازی نموده به لارو میله ای شکل فیلاری فرم Filari form یا L3 آلوده کنندهتبدیل می شود.این لارو 0.5 میلی متر اندازه،دهان بسته،بدون اتساع مری و دارای غلاف می باشد.این لاروها از طریق پوست یا دهان می توانند وارد بدن انسان شوند که نوع آنکیلوستوما از راه دهان و نوع نکاتور بیشتر از راه پوست وارد می شود.لاروهای وارد شده ،وارد خون شده گردش قلبی-ریوی را طی نموده در محل اصلی خود جای گرفتهفبلوغ نهایی و جفت گیری و تخم ریزی انجام می دهند.
لارو فیلاری فرم

بیماریزایی:
بیماری ایجاد شده را آنکیلوستومیازیس می گویند.علائم در سه مرحله دیده می شود:
1- لاروها از راه پوست نفوذ می کنند که باعث خارش،سوزش و تورم در آن ناحیه می شود.به خارش ایجاد شده توسط لاروهای فیلاری فرم ،گراندایچ grounditch یا خارش فرم می گویند.(dew itch یا خارش شبنم).
2- علائم ریوی:که شبیه سندرم لفلر در آسکاریس است.
3- علائم گوارشی مثل درد شکم،اسهال و یبوست،کم اشتهایی.
مهمترین عارضه ای که ایجاد می کند رنگ پریدگی،کم خونی،لاغری مفرط و تورم دست و پا و صورت می باشد.کم خونی ایجاد شده او نوع فقر آهن یا هیپوکروم میکروستیک است.(یعنی رنگ گلبولها کم رنگ تر از نوع طبیعی و کوچکتر می شوند.).
در آلودگی های شدید و مزمن عارضه ای به نام pica یا خاک خاری به شخص مبتلا دست می دهد که به علت گرسنگی  و کم خونی علاقه زیادی به خوردن خاک پیدا می کند. 
تشخیص:
آزمایش میکروسکوپی مدفوع.
درمان:
استفاده از داروی آلکوپار alcopar که بیشتر بر روی آنکیلوستوما اثر دارد و داروی تتراکلرواتیلن که بر وری نکاتور اثر دارد.از داروهایی که برای آسکاریس استفاده می شود هم می توان استفاده کرد مثل مبندازول.
اپیدمیولوژی و فاکتورهای گسترش دهنده:
تخم انگل،شرایط مناسب،وجود زمینهای شنی،وجود لارو فیلاری فرم،انسان مبتلا.

مبارزه و پیشگیری:
1- عدم تماس مستقیم با خاک و زمینهای مرطوب
2- آموزش بهداشت به این صورت که برای تماس داشتن با خاک باید از چکمه یا دستکش استفاده شود.
3-ایجاد توالت های بهداشتی در مناطق روستایی
4- عدم استفاده از کودهای انسانی
5- درمان افراد مبتلا


نوشته شده در تاريخ شنبه 23 بهمن1389 توسط الهام عنایتی

انتشار جغرافیایی:
در اکثر نقاط جهان بخصوص مناطق روستایی وجود دارد.آلودگی در خوزستان تا 90% گزارش شده است. انگل مشترک بین انسان و دام است(زئوس). میزبان اصلی آن انسان ،نشخوارکنندگان و علفخواران است.فاقد میزبان واسط است.محل جایگزینی روده باریک ناحیه دودنوم است.
شکل ظاهری:
انگلهایی هستند ظریف،نازک،کوچک.ماده ها 1-0.5 سانتی متر اندازه دارند و نرها اندکی کوچکترند.
صورتی رنگ یا قهوه ای.دهان بصورت 3 زائده لب مانند است.کپسول دهانی ندارند.انتهای نر کیسه مانند همراه با 13 دنده و 2 اسپیکول موتاه،ضخیم و قاشقی شکل که قهوه ای رنگ است و بوسیله گوبرناکولوم هدایت می شود.
شکل تخم:
بیضی نامتقارن،کشیده،گوشه های تخم کم عرض و زاویه دار است.اندازه تخم 100-90 میکرون است .تخم هنگام دفع در مرحله تقسیم سلولی مورولا می باشد.با تخم کرمهای قلابدار اشتباه می شود ولی تفاوت هایی دارد.وجه تشخیص این کرمها اینکه:لارو مرحله رابدی توئید(Rh) در انتها یک زائده تکمه مانند دارد مه در مرحله لاروی سایر نماتودها وجود ندارد.رنگ توده سلولی قهوه ای رنگ است.
                       
سیر تکاملی:
تخم همراه مدفوع دفع شده و باید در شرایط مناسب قرار بگیرد(دما،اکسیژن و خاکمرطوب)در این حالت پس از 24 ساعت در داخل تخم لارو Rh تشکیل شده و از آن خارج می گردد.لارو 2 بار پوسته اندازی نموده تبدیل به لارو آلوده کننده فیلاری فرم می شود.چنانچه این لارو همراه سبزیجات یا علوفه توسط میزباناصلی خورده شود باعث آلودگی میزبان اصلی می شود.لارو پوسته اندازی نهایی را انجام داده تبدیل به کرمهای بالغ نر و ماده می شود.کرمها جفت گیری و تخم ریزی می نمایند.
فاکتور گسترش دهنده:
تخم انگل،خاک مرطوب،وجود لارو فیلاری فرم،میزبان اصلی.
بیماریزایی و علائم آن:
در آلودگی های خفیف فرو معمولا احساس ناراحتی نمی کند ولی در آلودگی های شدید باعث علائم گوارشی مثل درد شکم،کم اشتهایی،اسهال نامرتب،گاهی سر درد.در آلودگی های خیلی شدید می تواند باعث خونریزی دیواره روده گردد.ائوزینوفیلی در این انگل بالا و گاهی تا 80% می رسد.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 29 دی1389 توسط الهام عنایتی

کشت مدفوع در اکثر موارد برای بررسی بیماران مبتلا به اسهال یا جهت شناسایی حاملین به کار می رود.برای جداسازی ارگانیسمها،نمونه تازه تهیه شده ضروری است.شایعترین پاتوژنها(سالمونلا،شیگلا،E.Coli انتروپاتوژن و غیره)در محیط استاندارد رشد می کنند.یرسینیا و کامپیلوباکتر عموما نیازمند محیط کشت اختصاصی بوده و لازم است درخواست ویژه از آزمایشگاه صورت بگیرد.معمولا بهترین راه تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل،جستجوی توکسین این باکتری در مدفوع است.در اسهال توکسیک باید احتمال بیماری انگلی را در نظر داشته و آزمایش مدفوع جهت جستجوی تخم انگل و خود انگل (Ova and parasites) درخواست نمود.پروتوزوئرهایی نظیر آمیب و ژیاردیا را نمی توان کشت داد و تشخیص آنها با دیدن ارگانیسمهای بالغ و متحرک یا کیستهای آن در آزمایش میکروسکوپی تازه میسر است.
آزمایش سریعی که بر بالین بیمار برای تشخیص علل باکتریایی اسهال انجام می شود،جستجوی گلبولهای سفید در مدفوع است.این آزمایش بیماری کرون،کولیت اولسر،TB و علل آمیبی را به خوبی مشخص می کند ولی باید به خاطر داشت که علت بسیاری از اسهال های شدید،ویروسها هستند.برای تهیه گستره لام مقدار کمی از مدفوع یا موکوس را روی یک لام با دو قطره رنگ متیلن بلوی لوفلر مخلوط کنید.پس از 3-2 دقیقه که بای جذب رنگ توسط گلبول های سفید لازم است،گستره را زیر میکروسکوپ ببینید.اگر تعداد لوکوسیتها در آن زیاد باشد مطرح کننده علت باکتریال برای اسهال است.


نوشته شده در تاريخ جمعه 24 دی1389 توسط الهام عنایتی

در دسته مزکداران تنها انگل انسان بالانتلیوم کولای است.
از نظر مرفولوژی دو فرم دارد:فرم تروفوزوئیتی و فرم کیستی.
شکل تروفوزئیتی انگل بیضی است دارای یک دهان سلولی و یک مخرج سلولی.سطح بدن پوشیده از مژه است.دارای یک هسته بزرگ (ماکرونوکلیوس) است که لوبیایی شکل است و یک هسته کوچک (میکرونوکلیوس) و دارای ۲ واکوئل انقباضی است.اندازه آن ۷۰ میکرون و گاهی بزرگتر هم می شود تا ۱۵۰ میکرون هم گزارش شده است.بزرگترین تک یاخته روده انسان هم محسوب می شود.
                                    فرم تروفوزوئیتی بالانتلیوم کولای
شکل کیستی آن گرد است .دو لایه و در داخل آن هسته بزرگ به خوبی دیده می شود.اندازه آن هم ممکن است ۶۰-۵ میکرون هم برسد.
                            کیست بالانتلیوم کولای
محل اصلی استقرار آن داخل روده بزرگ است.در طبیعت خوک ها میزبان مخزن انگل محسوب می شوند و انگل بصورت کمونسال(غیربیماریزا) در دستگاه گوارش آنها وجود دارد.انسان ها به دلیل تماس با خوک ها در خوکداری ها و یا خوردن آب و مواد غذایی آلوده به کیست بالانتلیوم کولای ممکن است مبتلا به این انگل شوند.
انتشار:
انتشار آلودگی در جاهایی که دارای آب و هوای معتدلی است و خوک داریها زیاد هستند بیشتر است.در کشور ما با وجودنبود خوک بدلیل وجود گرازهای موجود که ممکن است آب هارا آلوده کنند و انسان با خوردن آبهای آلوده مبتلا می شود.
بیماریزایی و علائم:
زمانی که کیست انگل به همراه آب و مواد غذایی آلوده وارد بدن شوند دیواره کیستها باز می شوند و انگل خارج می شود.ابتدا در دستگاه گوارش به شکل غیربیماریزا وجود دارند و مرتبا به طریق تقسیم دوتایی در محور عرضی تکثیر می یابند.زمانی که شرایط روده برای زندگی انگل نامناسب باشد به دیواره روده حمله می کند و باعث تخریب بافت روده می شود و سبب خونریزی می شود.علائم بوجود آمده شبیه علائم آنتاموبا هیستولتیکا می باشد یعنی اسهال خونی ، ایجاد زخم در روده بزرگ ، تخریب بافت روده و ...حتی گاهی ممکن است باعث سوراخ شدن بافت روده شود و در نتیجه وارد صفاق شود.سوراخ شدن بافت روده باعث می شود مقداری از مواد روده هم وارد صفاق شود و باعث ایجاد عفونت در صفاق شود.
تشخیص:
نمونه مرود استفاده مدفوع می باشد که اگر انگل دیده شود تشخیص قطعیت می یابد.
درمان:
مثل آنتاموبا هیستولتیکاست.از مترونیدازول ۷۵۰mg/kg سه بار در روز برای یک هفته که همراه با آن از آنتی بیوتیکهایی مثل سولفونامیدها هم می توان استفاده کرد.
پیشگیری:
مسئله تماس با خوکها و یا آب و مواد غذایی که ممکن است به دلیل تماس با خوکها آلوده شده باشند مهم است که باید مراقبت شود. 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر1389 توسط الهام عنایتی

لیشمانیا عامل مولد سالک است.چون انواع سالکها مختلفند پس عوامل ایجاد کننده آنها هم مختلفند. لیشمانیا تروپیکا عامل مولد سالک جلدی نوع شهری است و لیشمانیا ماژور عامل مولد سالک نوع روستایی می باشد.اختلاف این دو اینست که در نوع شهری این زخمها خشکند و ترشحاتی ندارند ولی در نوع روستایی که کعمولا زخمهایبزرگتری هم هستند ترشح دارند و مرطوبند.
انتشار جغرافیایی:
انتشار جغرافیایی در آسیا ،افریقا، اروپا وجود دارد.در ایران از تمام مناطق گزارش شده و بیماری بصورت بومی وجود دارد.
انسانها می توانند به عنوان میزبان اصلی واقع شوند.ناقلین از دسته پشه هایی هستند به نام فلبوتوموس.فلبوتوموس های ماده اند که نیش می زنند.به آنها پشه خاکی هم گفته می شود.راه آلودگی از طریق نیش پشه هاست.پشه ها ممکن است انسان یا حیوان بیماری را نیش بزنند.
حیوانات مخزن در نوع شهری سگها و در نوع روستایی جوندگان مثل موش هستند.

این انگل دارای دو فرم است:
فرم آماستیگوت در بدن میزبان مهره دار وجود دارد.درون سلولهای ماکروفاژ قرار دارند.فرم دیگر ماستیگوت یا لپتوموناد یا تاژکدار است که در بدن حشرات مثل پشه ها هستند.
وقتی پشه ای انسانی یا حیوان بیماری را نیش بزند انگل را بصورت آماستیگوت دریافت می کند.در دستگاه گوارش و سپس بزاق حشره وارد می شود و در آنجا از طریق تقسیم دوتایی زیاد می شود و با نیش زدن انسان یا حیوان دیگر انگل را به شکل ماستیگوت به آن منتقل می کنند.انگل در سلولهای ماکروفاژ تبدیل به آماستیگوت می شود.گاهی دیواره پاره می شود و انگل ها بیرون می ریزند.
وقتی پشه آلوده ای انسانی را نیش بزند در محل نیش بعد از 2 هفته برجستگی کوچک جوش مانندی ایجاد می شود.این محل به تدریج بزرگتر می شود مرکز آن فرو رفته می شود ،اطراف آن توسعه پیدا می کند ،سخت می شود،ملتهب می شود و شبیه دهانه کوه آتشفشان است که در ابتدا بدون درد و دارای ترشحات بیرنگ و زلاالی است اما بتدریج ممکن استبدلیل توام شدن با باکتری ها این ترشحات  زرد و چرکی شود و همچنین زخم دردناک می شود.
چرخه زندگی لیشمانیا
تشخیص:
نمونه ای که تهیه می شود باید به این شکل باشد که:چون انگل در زخم در اطراف است (بدلیل توسعه یافتن زخم وسط زخم انگل ندارد و در حال بهبودی است).از اطراف زخم بوسیله نیدل نمونه تهیه کرده و این نمونه را مستقیما می توان زیر لام برد و دید و یا اینکه در محیط کشت N.N.N کشت داد و یا به حیوان حساس آزمایشگاهی (معمولا موش) تزریق کرد.بهترین محل انتقال انگل به موش محل اتصال دم به بدن است.بعد می توان از زخم ایجاد شده روی محل تزریق نمونه تهیه کرد و دید.
درمان:
درمان داروی است به نام گلوکانتین.

زخم سالکی نوع دیگر زخمی است بنام جلدی-سالکی که عامل آن لیشمانیا برازیلینسیس می باشد. انتشار آن خاص کشورهای آمریکای لاتین خصوصا برزیل است.میزبان ها همان ها هستند.محل جایگزینی علاوه بر جلد ،نخاط هم هست و نحوه انتقال به همان شکل است و بیماری ایجاد شده جلدی مخاطی است.بیشتر دهان را گرفتار میکند.
تشخیص و درمان همانند نوع قبلی است.

لیشمانیا دونوانی:
عامل مولد لیشمانیای احشایی است.نام دیگر آن کالاآزار است یعنی بیماری سیاه.به آن تب انفجاری هم می گویند.
فرم بدون تاژک در بدن میزبان ناقل و تاژک دار در بدن مهره دار است.
انتشار جغرافیایی بیشتر در کشورهای مدیترانه ای (سواحل گرم مدیترانه ای)مثل آسیا،شمال شرقی و شرق افریقا و آمریکای جنوبی است.در برخی از کشورهای مدیترانه ای مثل چین و آسیای مرکزی این بیماری در سگها هم وجود دارد پس سگها می توانند به عنوان میزبان مخزن هم باشند.در ایران از تمام نتقاط گزارش شده بجز جنوب شرقی.در ایران بیشتر بچه ها به کالاآزار مبتلا میش وند (زیر 10 سال).
نحوه انتقال به همان شکل است اما در اینجا هنگامی که پشه آلوده انسانی را نیش بزند انگل در همان نقطه توقف نمی کند بلکه وقتی وارد ماکروفاژها می شوند
 تمایل دارند که به بافتهای عمقی بدن بروند،پس انگل بعد از خون وارد دستگاه لنفاوی،طحال ،کبد و مغر استخوان می شوند(درون ماکروفاژها).

بیمایریزایی و علائم:
سیر بیماری کند،بطئی(آرام) و مخفیانه است و زمانی علائم ظاهر می شود که احشا آلوده شده است.علائم با درد در ناحیه طحال شروع می شود چون طحال بزرگ می شود.بیمار دادرای سرفه است.بعد از طحال،کبد هم بزرگ می شود و در نتیجه هپاتواسپلنومگالی شکم بیمار بزرگ می شود.بیمار دارای تب به صورت نامنظم و در ابتدا بصورت عودهای مکرر است.دارای عرق شبانه است.وزن بیمار مرتبا کم می شود.اما کاهش وزن که همراه با کم خونی می تواند باشد بدلیل ورم و ادم در دستها ،پاها و صورت ممکن است مشخص نباشد.یکی از علائم اینست که تب بالا می رود و یکدفعه کم می شود(تب انفجاری).معمولا کسانی که کالاآزار  دارند اشتهای خوبی دارند و تهوع ندارند ولی بیماری مالاریا برعکس است.
فرم آماستیگوت لیشمانیا در برش بافتی و رنگ آمیزی گیمسا

تشخیص:
معمولا نمونه مورد استفاده مغز استخوان است که می توان بصورت مستقیم زیر لام دید یا کشت داد یا به حیوان حساس تزریق کرد.البته می توان از تستهای سرولوژیکی هم استفاده کرد.
درمان:
استفاده از آمپول گلوکانتین به مقدار 20mg/kg بصورت تزریق عضلانی روزی یکبار برای 20روز.
پیشگیری:
در نوع جلدی پشه ها با نشستن روی زخم می توانند انگل را دریافت و منتقل کنند پس باید روی زخم پوشانده شود.
بوسیله سم پاشی باید پشه ها و محل زندگیشان را از بین برد.
شخص باید از قسمتهای مختلف بدن بوسیله پمادهای رپلنت یا پوشاندن بدن محافظت کند.
درمان افراد آلوده یکی دیگر از راههای پیشگیری است.
مبارزه با حیوانات مخزن،سگها و جوندگانی که در اطراف ما زندگی می کنند باید از بین بروند.


نوشته شده در تاريخ شنبه 8 آبان1389 توسط الهام عنایتی
سه روز قبل و در زمان جمع آوری نمونه از خوردن مواد زیر خودداری نمایید.
۱-جگر،گوشت گاو و گوسفند.2-انواع خربزه،هندوانه،طالبی،شلغم،گل کلم،تربچه،کلم بروکلی،خیار و هویج.
3-میوه ها و عصاره های ترش مزه(لیمو ترش).

شما می توانید بطور متعادل از مواد غذایی زیر میل نمایید:
1-مقادیر کمی از مرغ خوب پخته شده (جوجه)،بوقلمون یا ماهی.
2-مقادیر دلخواه از سبزیجات (خام یا پخته،به استثنای مواردی که قبلا ذکر شد).
3-میوه های خشک نظیر آلو خشک،آلو،گوجه سبز،کشمش پلویی،انگور،سیب یا موز.
4-محصولات حاوی الیاف(فیبر) و سبوس زیاد نظیر غلات و حبوبات،بادام زمینی(پسته شامی) یا ذرت بوداده.

راهنمایی دارویی:
1-به مدت هفت روز قبل و در خلال جمع آوری نمونه مدفوع از مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ایبوبروفن،ناپروکسن،یا مقادیر بیش از 325 میلی گرم آسپرین در روز خودداری نمایید.
2-به مقدار نیاز می توانید آسپرین مصرف کنید.
3-برای سه روز قبل و در زمان جمع آوری نمونه بیش از 250 میلی گرم ویتامین C از طریق قرص های ویتامین و قرص آهن مصرف نشود،همچنین از خوردن میوه ها و عصاره های ترش مزه خودداری گردد.

احتیاط های دیگر:
1-در صورت خونریزی از هموروئید و یا وجود خون در ادرار جمع آوری نمونه صورت نگیرد.
2-در هنگام خونریزی قاعدگی (پریود)خانم ها تا زمان قطع کامل و متوقف شدن خونریزی ، نمونه گیری صورت نگیرد.
نوشته شده در تاريخ جمعه 7 آبان1389 توسط الهام عنایتی

این آزمایش برای بررسی وجود تخم انگل انجام می شود.بنابراین نیازی به جمع آوری مدفوع ندارد.
نمونه باید صبح زود پیش از اجابت مزاج یا استحمام تهیه شود.

نحوه تهیه نمونه:
یک قطعه ۵ سانتیمتری از چسب نواری (از طرف چسب دار آن) محکم به ناحیه مقعد چسبانیده و فشار دهید.سپس چسب را کنده و روی لام شیشه ای که از طرف آزمایشگاه به شما داده شده است، چسبانیده و بلافاصله به آزمایشگاه تحویل دهید.


نوشته شده در تاريخ شنبه 17 مهر1389 توسط الهام عنایتی

این انگل تک یاخته اولین بار در جونده ای به نام کتنوراکتیوس گوندی کشف شد.توکسوپلاسما انگلی است که سلولهای هسته دار حیوانات خون گرم را مورد حمله قرار میدهد.از نظر انتشار جغرافیایی تقریبا در تمام دنیا وجود دارد اما در مناطق گرم و مرطوب میزان آلودگی بسیار بالاست.در مناطق گرم و خشک کمتر و در نواحی بسیار سرد به ندرت ممکن است دیده شود.
میزان آلودگی در حیوانات خون گرمی مثل گوسفند،بز،اسب ،گاو و سایر حیوانات خونگرم وجود دارد که میزبان واسط انگل محسوب می شود.همچنین در گربه و گربه سانان به عنوان میزبان نهایی این انگل وجود دارد.

سیر تکاملی:
در سیر تکاملی آن دو مرحله وجود دارد:
1-مرحله خارج روده ای یا توکسوپلاسمیک:که یک مرحله غیرجنسی یا شیزوگونی است که هم در حیوانات خونگرم به عنوان میزبان واسط و هم در بدن گربه به عنوان میزبان نهایی انجام می شود.
2-مرحله داخل روده ای:که در بدن گربه و گربه سانان به عنوان میزبان نهایی انجام می شود که خود شامل دو مرحله است:الف-شیزوگونی(غیرجنسی) ب-مرحله جنسی:که به تشکیل سلول تخم یا زیگوت (اووسیت) می انجامد.
۱-مرحله خارج روده ای یا توکسوپلاسمیک:در این مرحله اگر انسان یا حیوانات خونگرم ،انگل را به هر شکلی وارد دستگاه گوارش خود کنند،انگل به شکل تروفوزوئیت سلولهای هسته دار بدن بویژه سلولهای سیستم رتیکلواندوتلیال و سلولهای سیستم اعصاب مرکزی را مورد حمله قرار می دهند.تروفوزوئیت وارد این سلولها شده درون آنها از طریق تقسیم  اندوبیوزنی ازدیاد می یابد.زمانی که سلول پر از انگل شد ، دیواره سلول پاره شده،انگل ها آزاد شده،سلولهایهسته دار دیگر را مورد حمله قرار می دهند.این عمل تا هنگامی که سیستم ایمنی بدن وارد عمل نشدهادامه می یابد.اما وقتی با پیشرفت انگل سیستم ایمنی بدن وارد عمل می شود انگل به دور خود پوششی ایجاد می کند و درون این پوشش شروع به تقسیم شدن می کند.به کیست ایجاد شده در مرحله اول ،کیست کاذب می گویند چون دیواره اطراف آن مربوط به سلول بود ولی کیست ایجاد شده در مرحله دوم(پس از فعال شدن سیستم ایمنی) کیست واقعی یا نسجی می گویند چون دیواره اطراف آن را خود انگل بوجود می آورد.
2-مرحله داخل روده ای:
مرحله غیر جنسی(شیزوگونی):زمانی که گربه ها از بافتی تغذیه کنند که حاوی کیست نسجی باشد،کیست نسجی در داخل روده باز شده ، انگل ها آزاد می شوند،وارد سلولهای اپیتلیال روده گربه می شوند.در داخل این سلول ها به روش شیزوگونی تکثیر پیدا می کنند.زمانی که شیزوگونی کامل شد،دیواره سلولها پاره و انگلها آزاد می شوند و به سلولهای دیگر حمله می کنند.این شیزوگونی چند نسل ادامه پیدا می کند و در نسل آخر تعدادی از این مروزوئیت ها تبدیل به سلولهای جنسی یعنی میکروگامتوسیت و ماکروگامتوسیت می شوند که از لقاح آنها سلول تخم (زیگوت) بوجود می آید که در داخل سلولهای پوششی روده گربه قرار دارد.این سلول تخم دور خود پوششی ایجاد می کند در نتیجه به آن اووسیت می گویند.این اووسیت دیواره سلول را را پاره می کند و وارد مجرای روده گربه می شود که در این لحظه در داخل آن یک اسپروسیت وجود دارد.اووسیت ها همراه با مدفوع گربه به بیرون دفع می شوند و ظرف 5-2 روز در محیط بیرون اسپورولاسیون انجام می شود.(اسپورزایی).به این شکل که اسپروسیت  تبدیل به دو اسپروسیت می شود.در هر اسپروزوئیت 4 تا اسپروزوئیت ایجاد می شود.این اسپروسیت ها آلوده کننده اند.
گربه ها معمولا تا 14 روز دارای اووسیت اند و روزانه تا چند میلیون اووسیت دفع می کنند.
   کیست توکسوپلاسما در بافت مغز                                 

راههای آلودگی:
1-از طریق جفت:زمانی که خانمی باردار باشد و برای بار اول به این انگل مبتلا باشد انگل می تواند از طریق جفت وارد بدن جنینشود و سبب ناهنجاریهای مادرزادی شود.
2-از طریق مصرف فراورده های گوشتی آلوده:اگر گوشتی مبتلابه کیست نسجی باشد می تواند آلوده کننده باشد.(گوشت خوک و گوسفند آلوده کننده ترند).
3-از طریق اووسیت های دفع شده از گربه:انسان از طریق تماس با خاکهای آلوده به اووسیت یا در بچه ها خاک بازی و خاک خواری می تواند منجر به تولید بیماری شود.حی.انات از طریق خوردن علوفه آلوده،بیمار می شوند.در داخل بدن آنها کیست نسجی ایجاد می شود که می تواند خود باعث انتقال بیماری شود. 
4-از طریق انتقال خون :ورود انگل از طریق نیدل آلوده هم می تواند باشد،همچنین انتقال خون آلوده.
چرخه زندگی توکسوپلاسما

                                                                                                   
بیماریزایی و علائم بیماری:
وقتی انگل وارد بدن می شود به سلولهای هسته دار بدن حمله می کند و می تواند سلولهای بافتهای مهمی مثل غدد لنفاوی،قلب،ریه،کبد،طحال،مغز استخوانو بافت مغز را آلوده کند.اصولا ابتلا به توکسوپلاسموز به دو فرم ایجاد می شود:1-مادرزادی2-اکتسابی
در فرم مادر زادی زمانی زمانی که مادر در هنگام بارداری و برای بار اول به انگل مبتلا شود،انگل می تواند وارد بدن جنین شود.هرچه سن جنین کمتر باشد و در ماههای اول بارداری باشد ضایعاتی که ایجاد خواهد شد بیشتر خواهد بود.انگل نسجهای مغز ،شبکیه و سایر اندامهای جنین را مورد حمله قرار می دهد وسبب بوجود آمدن ئیدروسفالی(جمع شدن آب در مغز)،میکروسفالی،کوریورتینیت(از بین رفتن شبکیه چشم) و همچنین باعث کلسیفیکاسیون بافت مغزی می شود،در نتیجه کودک با ناهنجاریهای شدید مادرزادی به دنیا می آید و یا سبب سقط جنین شده و یا کودک بلافاصله پس از تولد دچار مرگ خواهد شد و یا اگر زنده بماند با ناهنجاریهای شدیدی روبرو خواهد شد:کوری،کری،فلجی،کوچک بزرگ شدن سر.
 فرم اکتسابی:موقعی است که بعد از تولد به طریقی به انگل مبتلا شده باشیم انگل به سلول های هسته دار بدن حمله می کند از جمله :ریه،مغز،کبد،مغز استخوان و سایر اندامها. در
 این مرحله علائمی که خواهیم داشت:بزرگ شدن غدد لنفاوی،تب و سایر علائم عمومی مثل سرگیجه ،سردرد و علائم  مختصر گوارشی.این علائم اکثرا به خوبی پشت سر گذاشته می شود اما اگر این بیماری عمومیت پیدا کند و شکل شدید آن ظهور پیدا کند باعث گرفتاری قلب،ریه،مغز استخوان ،غددلنفاوی و ...خواهد شد. و در صورت عدم تشخیص ممکن است باعث مرگ شود.

تشخیص آزمایشگاهی:
باید از قسمتهای آلوده نمونه برداری شود.مهمترین قسمت غدد لنفاوی است که توسط جراح متخصص نمونه برداری می شود و روی لام زیر میکروسکوپ به دنبال کیست می گردیم.اگر انگلی نبینیم می توانیم مقداری از نمونه را به پرده صفاق حیوان حساس آزمایشگاهی(مثل موش) تزریق کنیم.اگر انگلی وجود داشته باشد در این ناحیه بخوبی رشد می کند.(در غدد لنفاوی کیست کاذب و در مغز کیست حقیقی است).بعد از مدتی حیوان آزمایشگاهی را کشته و از پرده صفاق ان و یا مغز نمونه تهیه می کنیم.
روش دیگر تیتر کردن آنتی بادی بدن فرد آلوده است.یعنی ببینیم آنتی بادی بدن فرد برای این انگل بالاست یا نه به عبارت دیگر همان آزمایش Toxo:IgG,IgM.یا می توانیم از روشهای سرولوژیکی دیگری مثل I.F.A.Tاستفاده کنیم.          

درمان:
می توان از داروهایی مثل پری متامین باضافه سولفونامیدها به صورت توام استفاده کرد.       

پیشگیری:
پیشگیری زمانی اهمیت پیدا می کند که خانمی برای اولین بار می خواهد حامله شود.در این صورت باید ابتدا تست شود.اگر مثبت شد آلودهنیست(از نظر آنتی بادی) و اگر منفی شدنیاز به درمان دارد وباید پیشگیری انجام شود.اگر در خانه گربه وجود دارد باید از تماس گربه با گربه های دیگر جلوگیری شود،مدفوع آن بوسیله اشخاص دیگر جمع آوری شود.همچنین گربه ها نباید گوشت آلوده و خام مصرف کنند.                                            


نوشته شده در تاريخ جمعه 29 مرداد1389 توسط الهام عنایتی

این کرم با نامهای دیگری نیز شناخته می شود از جمله:Trichocephalus Dispar و نیز کرم شلاقی یا کرم مهمیزی یا Whip worm.
انتشار جغرافیایی:
این کرم در اکثر نقاط دنیا وجود دارد ولی شدت آلودگی در مناطق گرمسیر و مرطوب جهان بیشتر است.آلودگی در بین اطفال بیشتر است.موارد کشنده از استرالیا گزارش شده است.
میزبانها:
میزبان اصلی آن انسان است.میزبان واسط ندارد.محل جایگزینی آن روده بزرگ بخصوص سکوم (روده کور) می باشد.در میمون و خوک هم وجود این انگل گزارش شده است.
شکل ظاهری:
بدن این کرم از دو قسمت متمایز تشکیل یافته است.این کرمها که شبیه مهمیز می باشند 5/3 قدامی آنها نازک و نخی شکل است که مری در آن جای دارد و 5/2 قسمت خلفی ضخیم و گرد و شبیه مهمیز است که در آن روده و دستگاه تناسلی قرار دارد.قسمت قدامیبخش مویی،نوک تیز بوده به آن استیله یا استایلت یا عضو نوک تیز می گویند و به این وسیله در مخاط روده میزبان فرومی رود.مری در قسمت نازک و مویی قرار داشته ، اطراف آن را سلولهای ترشحی تسبیح مانند به نام استیکوزوم می پوشانند.کرمهای بالغ ،گوشتی رنگ هستند.اندازه کرم نر 4.5-3 سانت و ماده 5-4 سانتی متر می باشد.انتهای کرم نر پیچ خورده دارای یک اسپیکول است ولی انتهای کرم ماده ساده می باشد.تخم انگل شبیه بشکه یا لیمویی شکل است به رنگ زرد متمایل به قهوه ای،سه لایه ای و حاوی توده سلولی است.مهمترین وجه تشخیص تخم آن داشتن 2 برجستگی در قطبهای آن می باشد.اندازه تخم 40-30 میکرون است.

سیر تکاملی:
تخم انگل همراه مدفوع به خارج دفع شده به مدت 15 تا 20روز در شرایط مناسب رطوبت،اکسیزن،دمای 25-20 درجه ،زمینهای شنی و یا روی سبزجات قرار گرفته حاوی لارو L2 آلودهکننده می گردد.چنانچه تخم لارو شده L2 به واسطه خاک ،سبزیجات و یا میوه های آلوده توسط انسان خورده شود آلودگی ایجاد می گردد.جدار تخم در دستگاه گوارش حل شده،لارو آزاد،در روده بزرگ که محل اصلی جایگزینی کرم می باشد قرار گرفته چند با پوسته اندازی کرده تبدیل به کرمهای بالغ نر و ماده می شود.کرمهای بالغ جفتگیری و تخم ریزی نموده،تخمها همراه مدفوع دفع و سیر تکاملی ادامه می یابد.
تفاوتی که با آسکاریس دارد اینکه این کرم گردش قلبی- ریوی ندارد و در همان روده به بلوغ می رسد.
بیماریزایی و علائم آن:
بیماری ایجاد شده توسط این انگل را تریکاریازیس می گویند.چنانچه تعداد کرمها کم باشد علائم و عوارضی ظاهر نمی شود ولی در آلودگی های شدید ناراحتی های گوارشی مانند دردشکم،اسهال و یبوست متناوب و در آلودگی های خیلی شدید اسهال همراه خون ظاهر می گردد.
یک کرم روزانه می تواند 0.005cc خون را بخورد یا دفع نماید(باعث دفع خون شود)بنابراین چنانچه 1000کرم در روده وجود داشته باشد روزانه 5cc خون از فرد مبتلا دفع می شود.عوارض مهم آن کم خونی، التهاب روده،سوء تغذیه،لاغری مفرط که به آن کوارشیوکور (کمبود پروتئینهای بدن) می گویند می باشد.همچنین در بچه ها عارضه ای به نام رکتال پرولاپس Rectal prolaps ایجاد می شود که در این حالت مقداری (قسمتی)از رکتوم به بیرون رانده می شود که به علت فلج اعصاب رکتوم صورت می گیرد. عوارض مهم در آلودگی های شدید اتفاق می افتد.
تشخیص:
آزمایش میکروسکوپی مدفوع و دیدن تخم انگل
درمان:
داروی مبندازول
فاکتورهای گسترش دهنده:
تخم انگل،شرایط مناسب،زمینهای شنی،سبزی و میوه حاوی تخم لارو شده،انسان.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 مرداد1389 توسط الهام عنایتی

ار نظر انتشار جغرافیایی پس از کرمک (انتروبیوس) بیشترین انتشار را دارد.در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر و مرطوب انتشار جهانی دارد.در ایران بخصوص در اصفهان وجود دارد.بیشتر در روستاها و مناطقی که از سطح بهداشتی خوبی برخوردار نیستند وجود دارد.علاوه بر نوع انسانی، انواع حیوانی آن نیز وجود دارد که دو نوع آن به نام توکزوکارا کنیس Toxocara.canis(مربوط به سگ) و توکزوکارا کتی Toxocara.cati(مربوط به گربه) می باشد.

میزبانها و محل جایگزینی:
میزبان اصلی آن انسان است.میزبان واسط ندارد.محل جایگزینی روده باریک انسان است.

شکل ظاهری:
کرمهای نسبتا بزرگی هستند،ماده ها 20 تا 40 سانتی متر و نرها 30-15 سانتی متر اندازه دارند.در انتهای قدامی کرمها سه زائده لب مانند که نقش دهان را دارند مشاهده می گردد.انتهای خلفی کرم ماده باریک و ساده ولی انتهای کرم نر پیچ خورده است و دو اسپیکول دارد.در دو طرف بدن آسکاریس دو خط کناری به نام لترال لاین Lateral line یا Side line وجود دارد که به منزله دستگاه گوارشی -دفعی می باشد.

شکل تخم:
گرد متمایل به بیضی ،قهوه ای رنگ ،با اندازه 60-50 میکرون دارای سه لایه آلبومینی،لیپیدی و کیتینی می باشد.تخم هنگام دفع سلولار است(جنین بصورت توده سلولی است).از اختصاصات تخم آسکاریس داشتن آلبومین با برجستگیهای منظم پستانک مانند می باشد.تخمهای آسکاریس به سه فرم دیده می شوند:
1-تخمهای لقاح یافته، که فرم های تیپیک (طبیعی)انگل می باشد Fertilized ova.
2-تخمهای لقاح نیافته که از طریق بکرزایی بوجود می آیند یعنی کرم ماده بدون جفت گیری با نر تولید تخم می کند که این تخم هرگز بارور و دارای جنین نمی گردد.این تخم کشیده و پوشش آلبومینی در گوشه های تخم توسعه بیشتری نموده،شکل نامنظمی دارد و اندازه آن بزرگتر است.Non fertilized ova
3-تخمهای بدون پوشش (Decorticate ova).
معمولا هنگام خروج تخمها از زهدان کرم همراه تخمهای تکامل یافته مقداری هم تخمهای تکامل نیافته دفع می گردد که این تخمها بدون پوشش آلبومینی می باشد.چنانچه فقط بدون پوشش ها دفع شوند باید آزمایش را تکرار کرد.

سیر تکاملی:
هر کرم ماده آسکاریس در بدن انسان قادر است روزانه تا 200هزار عدد تخم تولید کند.تخم همراه مدفوع انسان دفع شده،در شرایط مناسب 25-20 درجه سانتی گراد، رطوبت و اکسیژن روی سبزیجات یا خاک در مدت 15-10 روز حاوی لارو L1 می شود. لاروLدر داخل تخم یکبار پوست اندازی می کند و تبدیل به لارو Lکه آلوده کننده می باشد می شود.حال اگر تخم حاوی این لارو توسط میزبان اصلی (انسان) همراه سبزیجات ،میوه و یا خاک خورده شود باعث آلودگی فرد می گردد.جدار تخم در دستگاه گوارش از بین رفته،لارو آزاد شده،مخاط روده را سوراخ کرده، وارد جریان خون می شود.گردش قلبی-ریوی را طی کرده ،در ریه ها قرار می گیرد.حدود 10 روز در ریه ها توقف دارد،2بار پوست اندازی می کند و تبدیل به لاروهای L3 وL4 می گردد.لاروهای Lنسبتا بزرگ هستند.لاروهای L4 کیسه های هوایی را پاره کرده همراه خلط و با حرکت خود به نایژه ها،حلق،مری،معده و نهایتا به روده که محل جایگزینی آن می باشد می رسد.در آن جا هم یکبار پوست اندازی نموده به کرمهای بالغ تبدیل ،جفت گیری وتخم ریزی می نماید.

بیماریزایی:
بیماری ایجاد شده را آسکاریازیس یا آسکاریوز می گویند.بیماریزایی در اسکاریس طی سه مرحله ظاهر می شود:
1-مرحله اول:علائم ریوی است که مربوط به مهاجرت لاروها در ریه ،توقف و رشد و نمو در آنجا می باشد.علائم شبیه سندرم لفلر می باشد که شامل تنگی نفس،سرفه های خشک ،گاهی همراه با خلط خونی،خس خس سینه،افزایش ترشحات حلق و ترشح ائوزینوفیلها می باشد.این علائم پس از خارج شدن لارها از ریه از بین می روند.
2-مرحله دوم:علائم گوارشی مثل اسهال و یبوست متناوب ،دل پیچه، تهوع، استفراغ،گاهی تب و سرگیجه.چنانچه تعداد کرمها زیاد باشد انسداد روده ایجاد شده که به آن ایلئوس ورمی نسوس Ileus verminesus یا آسکاریس ایلئوس Ascaris ileus می گویند.
گاهی اتفاق می افتد که کرم بالغ آسکاریس به سایر اندامها مهاجرت می کند و به عنوان انگل سرگردان در آن محل ایجاد عوارض پاتولوژیک می کند.البته پس از مدتی خود آسکاریس نیز از بین می رود.
3-مرحله سوم:عوارض عصبی که بر اثر ترشح سموم انگل عوارض عصبی به صورت جاری شدن بزاق دهان،دندان قروچه دیده می شود.

تشخیص:
آزمایش میکروسکوپی مدفوع و دیدن تخم انگل.

درمان:
داروی مورد استفاده برای درمان لوامیزولLevamizole(کتراکس Ketrax)و مبندازولMebendazool (ورمکس Vermox) می باشد.

فاکتورهای گسترش دهنده:
تخم انگل،شرایط مناسب،وجود تخمهای لارو شده در محیط و انسان به عنوان میزبان اصلی.

مبارزه و پیشگیری:
رعایت نکات بهداشتی مثل شستن میوه و سبزی قبل از مصرف،جلوگیری از ریختن مدفوع انسانی در محیط و استفاده از کودهای شیمیایی به جای کودهای انسانی در مزارع و درمان افراد آلوده.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 16 تیر1389 توسط الهام عنایتی

این کرم از خانواده هایمنولیپیده و راسته سایکلوفیلیده و رده سستودها می باشد.
یکی از شایع ترین کرمهای نواری در سراسر ایران و دنیاست.آلودگی به این انگل بیشتر در مناطق گرمسیر و مراکز تجمع کودکانی که در شرایط غیر بهداشتی (فقیرنشین) زنگی می کنند است.در ایران میزان آلودگی تا 20% هم گزارش شده است.
میزبان اصلی آن انسان است و میزبان واسط ندارد، ولی انسان می تواند به عنوان میزبان واسط هم قرار بگیرد.محل جایگزینی و استقرار انگل بالغ انتهای روده باریک (ایلئوم)است.

مرفولوژی:از نظر شکل ظاهری کرم بالغ 4-1 سانتی متر اندازه دارد ولی می تواند تا 10 سانت هم برسد.کوچکترین کرم نواری روده باریک انسان است.هرمافرودیت هستند،بدن از سه قسمت:سر ،گردن و بندها تشکیل شده است.تعداد بندها می تواند تا 200عدد هم برسد.سر یا اسکولکس نیمه کروی (فنجانی شکل) دارای 4 بادکش و یک تاج قلابدار است که یک ردیف قلاب روی آن قرار دارد.گردن دارای لایه زایاست.منفذ تناسلی در کنار تمام بندها و در یک سمت وجود دارد.بندهای بارور قبل از دفع در روده میزبان متلاشی می شوند و تخمها همراه مدفوع دفع می گردند.


در تصویر بالا سر یا اسکولکس مشاهده می شود.

شکل تخم:شکل تخم گرد متمایل به بیضی ، بیرنگ، بین لایه داخلی و خارجی فاصله زیادی وجود دارد که پر از مایع می باشد.لایه داخلی در قسمتهای قطبی ضخیم شده و از قسمتهای ضخیم شده 4 تا 8 رشته خارج می شود که به آنها رشته های قطبی یا پولار فیلمنت می گویند.جنین 6 قلابه در مرکز قرار دارد.به جنین 6 قلابه امبریو هم می گویند.اندازه تخم 50-40 میکرون است که پس از دفع بلافاصله عفونی زا می باشد.

سیر تکاملی:
بندهای بارور در روده میزبان نهایی متلاشی شده، تخم های جنین دار آزاد و بهمراه مدفوع دفع می گردند.تخمها پس از دفع بلافاصله عفونی زا می باشند و چنانچه تئسط میزبانان جدید (انسان) یا همان فرد آلوده خورده شوند باعث آلودگی می گردند.در دستگاه گوارش جدار تخم حل ،جنین 6 قلابه آزاد، به پرزهای روده چسبیده، پس از 3تا4 روز به مرحله لاروی سیستی سرکوئید تبدیل می گردد.این لاروها در محوطه روده قرار گرفته به قسمتهای مخاطی ایلئوم چسبیده پس از 10تا 15 روز به کرمهای بالغ تبدیل می شوند.P-P *آن یک ماه است.عمر این کرمها در بدن میزبان حدود چند هفته است.
در آلودگی های شدید پس از متلاشی شدن بندها در روده تخمها آزاد شده بدو.ن اینکه دفع گردند به پرزهای روده چسبیده ابتدا به سیستی سرکوئید و سرانجام به کرمهای بالغ تبدیل می شوند که به این نوع آلودگی ، آلودگی خودی-داخلی می گویند.
*:P-P یا Perpaten period به فاصله زمانی گفته می شود که عامل آلوده کننده انگلی وارد بدن میزبان اصلی خود می شود تا زمانیکه انگل بالغ گشته و عامل آلودگی از بدن میزبان خود دفع گردد.

بیماریزایی:
بیماری حاصل از هایمنولیپیس را هایمنولیپیازیس Hymenolepiasis  می گویند.چنانچه مقدار کرمها کم باشد (آلودگی خفیف) عارضه ای ایجاد نشده فرد احساس ناراحتی نمی کند.در آلودگی شدید (تعداد کرمها بیشتر از 2000) اسهال های شدید،کم اشتهایی،درد شکم ، گاهی استفراغ،سرگیجه و ریزش بزاق در درجات مختلف،عوارض عصبی،التهاب روده در موارد شدید ممکن است باعث زخم، دفع خون و اسهال خونی-بلغمی باشد.

تشخیص:
مناسبترین روش ، دیدن تخم انگل در زیر میکروسکوپ در مدفوع بیماران می باشد.داروی مورد استفاده برای درمان نیکوزومیدیا یا یومزان  می باشد که بصورت جویدنی است.درمان به مدت یک هفته می باشد.در آلودگی های شدید تجدید درمان لازم است(دو هفته پس از پایان در مان اول).

مبارزه و پیشگیری:
رعایت اصول بهداشتی ،بهداشت فردی مثل شستن دستها قبل از مصرف غذا،کوتاه کردن ناخنها،شستن سبزی و میوه قبل از مصرف، از بین بردن موشهای خانگی (چون می تواند به عنوان یک مخزن باشد)، عدم تماس با افراد آلوده، درمان اطفال در مناطق آلوده.

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 31 خرداد1389 توسط الهام عنایتی

آمیب ها مهمترین تک یاخته در دسته ریشه پائیان یا Rhizopoda هستند.وسيله حرکتي آنها پاي کاذب است.فاقد پوشش خارجي هستند،به همين دليل به آنها تک ياخته هاي عريان هم مي گويند.شکل و جهت مشخصي ندارند بنابراين محور مشخصي هم ندارند.فاقد دهان و مخرج سلولي هستند بنابراين مواد غذايي را اگر جامد باشد از طريق فاگوسيتوز و اگر محلول باشد از طريق پينوسيتوز از طريق سطح بدن دريافت مي کنند.تقسيم در اينها به شکل ساده دوتايي است.تنها آميب انگل انسان آميبي است بنام آنتاموبا هيستولتيکا.
انتشار جهاني:
اين تک ياخته انتشار جهاني دارد.ميزان آلودگي در مناطق داراي آب و هواي گرم و مرطوب بيشتر است بويژه جاهايي که وضعيت بهداشتي مطلوبي ندارند.در ايران هم از تمتم مناطق گزارش شده اما استانهاي شمالي مجاور درياي خزر بخاطر آب و هواي ويژه بيشتر است.
مرفولوژي و جايگزيني انگل:
اين تک ياخته به دو شکل ديده مي شود:
1)فرم تروفوزوئيتي فعال:شکل مشخصي ندارد همان شکل آميبي است.اندازه آن 15،30-15 و گاهي تا 60ميکرون مي رسد.داراي يک هسته با کاريوزوم(هستک)مرکزي است.خود اين شکل به دو فرم ديده مي شود:1-فرم کوچک يا غير بيماري زا يا مينوتا Minuta که در اين حالت اندازه آن 30-15ميکرون است.اين فرم قادر به ايجاد بيماري نيست يعني غير مهاجم است.2-فرم ديگر آن بزرگ،بيماريزا،مهاجم يا Magna است.اندازه آن ممکن است تا 60ميکرون برسد.در اين حالت ممکن است درون تک ياخته گلبولهاي قرمز ببينيم که ممکن است با هسته اشتباه شود.
2)فرم کيستي يا مقاوم:شکل دوم اين آميب کيستي يا مقاوم است.کيست ممکن است داراي 2 هسته يا حداکثر 4هسته باشد که مسئول انتقال بيماري است.
محل اصلي استقرار انگل درون روده بزرگ مي باشد.در تصوير زير فرم کيستي آنتاموباهيستولتيکا را مشاهده مي کنيد.                                                                  
راه انتقال:
انتقال از طريق دهان بوسيله آب ،مواد غذايي و دستان آلوده به کيست 4 هسته اي آنتاموبا هيستولتيکاست.بعضي ها معتقدند حيواناتي مثل سگ و ميمون در انتقال بيماري نقش دارند اما اهميت آنها به اندازه خود انسان در انتقال بيماري نيست.
بيماريزايي و علائم بيماري:
زماني که کيست 4 هسته اي به هر طريقي وارد دستگاه گوارش شود ديواره کيست پاره مي شود و آميب 4 هسته اي آزاد مي شود.اين آميب يک بار ديگر هسته هاي آن تقسيم مي شود و در نهايت تعداد هسته ها به 8 عدد مي رسد بعد تقسيم نهايي صورت مي گيرد و آميب هاي کوچکي بوجود مي آيد    (از يک آميب 4 هسته اي 8 آميب 1 هسته اي بوجود مي آيد).اين عمل در روده کوچک اتفاق مي افتد سپس به روده بزرگ مهاجرت مي کنند و در آنجا مستقر مي شوند.چنانچه شرايط محيطي روده مناسب باشد بصورت غيربيماريزا به زندگي خود ادامه مي دهند اما اگر شرايط روده تغيير کند اين آميب به شکل بزرگ يا مگنا يا مهاجم تبديل شده ابتدا به سلولهاي پوششي روده بزرگ مي چسبد سپس آنزيمي به نام سيتوليزين ترشح مي کند اين آنزيم باعث تخريب و ليز شدن مخاط روده مي شود.(هيستو:بافت   لتيکا:ليزکننده).به همين دليل به آن هيستولتيکا مي گويند.
علائم اين بيماري ممکن است به دو شکل ظاهر شود:1)علائم روده اي:در علائم روده اي آميب وقتي به مخاط روده مي چسبد و باعث تخريب بافت روده مي شود سبب اختلال در عملکرد روده بزرگ مي شود.بعلاوه اين تخريب باعث خونريزي از مخاط روده خواهد شد.در نتيجه شخص دچار اسهال خوني يا ديسانتري آميبي خواهد شد.همچنين شکم درد،نفخ،تهوع و سوزش در روده بزرگ به دليل زخمهاي ايجاد شده.
2)علائم خارج روده اي:اما چنانچه اين تخريب در مخاط روده عميق تر باشد آميب به بافتهاي عمقي تر نفوذ خواهد کرد.در اينجا هم دو مرحله بوجود مي آيد.الف:در حين عبور از بافتهاي عمقي تر روده بزرگ وارد رگهاي خوني شود و زا طريق جريان خون آميب به قسمتهاي مختلف بدن از جمله کبد،ريه،مغز،کليه،طحال برده شود و در اين اعضا ايجاد آبسه آميبي بکند.(بيشتر در کبد و ريه ايجاد مي شود).
ب:اين آميب روده را سوراخ بکند و به اولين جايي که برخورد مي کند بافت کبد است در نتيجه در اينجا باعث ايجاد آبسه آميبي بکند.يا اينکه وقتي روده را سوراخ بکند وارد فضاي شکمي يا صفاق مي شود.اگر بالا برود پرده ديافراگم را سوراخ کرده و به ريه مي رود و ايجاد آبسه آميبي بکند.البته گاهي ممکن است بافتهاي درون را سوراخ کند و به سطح بدن برود ودر پوست ايجاد زخم بکند.(زخم شبيه به محل برخورد گلوله توپي است که منفجر شده.)هرجا آبسه ايجاد شود علامت آن بافت را داريم.(اختلالات کبدي :آبسه در کبد است،در مغز علائم عصبي:تشنج و صرع،در ريه علائم اختلالات تنفسي است.).
تشخيص:
معمولا ديدن انگل به يکي از دو شکل تروفوزوئيتي يا کيستي تشخيص را قطعي مي کند.نمونه مورد آزمايش مدفوع است.(ممکن است فقط تروفوزوئيت ديده شود که در اين صورت نقشي در انتقال ندارد). درصورتيکه شخص علائم خارج روده اي داشته باشد تشخيص مشکل خواهد بود و ممکن است با بيماريهاي ديگر اشتباه شود،در اين صورت تستي داريم بنام I.F.A.T(ايمونو فلورسانس آنتي بادي تست).
درمان:
براي درمان بايد اول ديد فرم روده اي است يا خارج روده اي.براي فرم روده اي مي توان از اين داروها استفاده کرد:
1-مترونيدازول،قرصهاي 250ميلي گرمي 3 بار در روز براي 10 روز.
2-يدوکينول:قرصهاي 650 ميلي گرمي 30بار در روز براي 20 روز.
براي فرم خارج روده اي بايد از داروي ديگري بنام کلروکين استفاده شود.نحوه مصرف به اين شکل است که براي بزرگسالان روز اول و دوم روزي 100گرم و از روز دوم به بعد براي 3 هفته روزي 0.5 گرم يا 500ميلي گرم.براي کوچکترها نصف اين دوز مصرف مي شود.
پيشگيري:
بايد به اين نکات توجه شود:
1-از خوردن آبهاي آلوده بايد خودداري کرد.(يا جوشاندن قبل از مصرف)
2-مسئله بهداشت فردي بسيار مهم است.شستن دستها قبل از خوردن غذا و بعد از توالت رفتن بسيار مهم است.
3-چون حشرات موذي مثل مگسها و سوسکها در انتقال بيماري مهم هستند بايد با آنها مبارزه کرد.
4-نقش ديگر حيوانات در انتقال بيماري نبايد فراموش شود.
5-شستن سبزيجات بسيار مهم است.زيرا ممکن است کيستها از اين طريق انتقال پيدا کنند زيرا ممکن است در مزارع از کود انساني استفاده شده باشد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 18 خرداد1389 توسط الهام عنایتی

این انگل با نامهای متفاوتی شناخته می شود از جمله:
انتروبیوس ورمیکولاریس   Enterobius vermicularis
اکسیوریس ورمیکولاریس    Oxyuris vermicularis
کرم نشیمن گاهی    Seat worm
کرم سوزنی    Pin worm
کرم نخی    Tread worm

انتشار جغرافیایی:
این انگل شیوعش از سایر کرمهای انگلی بیشتر است و علت شیوع بیشتر آن سادگی سیر تکامل و سهولت در پراکندگی تخم آن است.تمام افراد بخصوص اطفال مبتلا می شوند.شدت آلودگی در خانواده های پرجمعیت و فقیر،ساکنین نوانخانه ها ،پرورش گاهها و یتیم خانه هایی که فاقد موازین بهداشتی می باشد بیشتر است(مهدها ، خوابگاهها،سربازخانه ها).
بچه ها نسبت به بزرگتر ها و سفید پوست ها نسبت به سیاه پوست ها بیشتر آلوده می شوند.پراکندگی این کرم در تمام ایران گزارش شده،بیشتر در نواحی شمال غربی و مناطق سردسیر بیشتر است.نسبت آلودگی تا سن 2سالگی در حداقل است ور سن مهد کودک و کودکستان در حداکثر خود بوده است که آقای ظهور و همکاران طبق تحقیقاتی در سال 1368 این مسئله را اعلام کرده ان
میزبان اصلی این کرم انسان است.میزبان واسط ندارد و محل جایگزینی روده بزرگ بخصوص سکوم است.

شکل ظاهری:
کرمهای سفید رنگ،نخی شکل و شفاف هستند.اندازه ماده 13-10 میلی متر و نرها 2.5میلی متر است. در انتهای قدامی کرمهای بالغ دو باله راسی یا گردنی به نام سفالیک آله Cephalic Alae قرار دارد که در حرکت کرم نقش دارد.انتهای کرم ماده ساده و نوک تیز بوده به همین دلیل به آنها سوزنی یا سنجاقی می گویند ولی انتهای کرم نر پیچ خورده و دارای اسپیکول است.
                                                                                                                                   
                                                      

شکل تخم:
تخم این انگل بصورت بیضی نامتقارن است که یک طرف مسطح و طرف دیگر محدب است.
تخم 3 لایه بوده،شفاف ،بی رنگ و سبک است.لایه خارجی آلبومینی و چسبنده بوده و به همین دلیل این تخم می تواند به البسه و سایر جاها چسبیده شود.
تخم هنگام دفع حاوی لارو L1 است.اندازه آن 60-50 میکرون است.تخمهای حاوی لارو L1 پس از خروج از  زهدان و قرار گرفتن در ناحیه پری آنال Pri anal پس از 6-2 ساعت به لارو L2 عفونت زا تبدیل می شود که  آلوده کننده می باشد.تخمهای انگل حاوی فرم آلوده کننده L2 چنانچه خورده شوند باعث آلودگی میزبان اصلی می شوند. در دستگاه گوارش پوشش تخم حل گشته لارو آزاد می شود و پوست اندازی می کند، تبدیل به کرمهای نر و ماده می شوند و در ناحیه سکوم مستقر گشته جفتگیری می کنند .نرها پس از لقاح از بین می روند و ماده تخم گذاری می نماید.چون احتیاج به اکسیژن و حرارت کمتر از بدن دارند در شب هنگام که بیمار در حالت سکون و آرامش است کرمها از سکون خارج گشته در ناحیه معقد تخم ریزی می کنند ماده مجددا به روده باز می گردد.تخمها به ناحیه معقد چسبیده،آلوده کننده شده چنانچه توسط دست به دهان برده شوند و یا از طریق ریختن در البسه و  رختخواب و یا از طریق گرد و غبار و یا تکان رختخواب می تواند میزبان خود را آلوده نماید.
                                                            تخم کرمک

بیماریزایی:
بیماری ایجاد شده توسط انتروبیوس را اکسیوریازیس Oxyuriasisیا انتروبیازیس Entrobiasis می گویند.     کرمهای بالغ در روده ندرتا علائمی ایجاد می کنند و علائم بیشتر به مهاجرت کرمها به قسمت خارجی معقد است که شامل خارش آنوس (نشیمن گاه) است که به آن پرو ریتیس آنی Pruritis Ani می گویند.خارش همراه با التهاب و قرمزی و پوسته پوسته شدن ناحیه نشیمن گاهی می شود که در محل خارش اگزما ایجاد می گردد.خارش معمولا در شبها بیشتر است که نتیجه آن بی خوابی،عوارض عصبی مثل خستگی ،بی قراری و عصبانیت بروز می کند.استقرار کرم در محل آپاندیس سبب تورم آن و ایجاد آپاندیسیت می شود.استقرار کرم در دستگاه تناسلی زنان و دختران می تواند التهاب واژن یا واژینیت نماید نیز باعث التهاب لوله های رحم شود که به آن سالپنژیت می گویند و همچنین التهاب ماهیچه های رحم که به آن آندومتریت می گویند.
سایر علائم گوارشی هستند مثل تهوع،استفراغ،رنگ پریدگی،اسهال همراه با پیچش.عامل خارش دماغ و دندان قروچه شب را انتروبیوس دانسته اند.

تشخیص:
1-بهترین راه دیدن خود کرم است.
2-بهترین و عملی ترین آزمایش میکروسکوپی تشخیص کرم انگل استفاده از روش گراهام می باشد.
اساس روش گراهام (یا استفاده از نوار چسب سلوفان شفاف) به این ترتیب است که:
در صبحگاه قبل از تعویض ،شستشو و بیرون آمدن از رختخواب یک قطعه نوار چسب سلوفان شفاف (نوارچسب اسکاچ) را روی ناحیه پری آنال چسبانده بعد از 1 یا 2 دقیقه آن را برداشته روی لام قرار      می دهیم ،چنانچه تخم انگل وجود داشته باشد به نوار چسب چسبیده تخم انگل را زیر میکروسکوپ مشاهده می نماییم.
3-آزمایش میکروسکوپی مدفوع ارزشی ندارد چون کرم درون روده تخم ریزی می کند.

درمان:
1-مبندازول
2-پیرووینیوم پاموات Purovinium Pamoat (با نام تجارتی وان کوئین)
درمان بهتر است دسته جمعی و همزمان صورت بگیرد.حتما باید همراه با پیشگیری باشد.

فاکتورهای گسترش دهنده:
وجود تخم انگل و انسان است.حالتهای مختلف آلودگی انگلی در انتروبیازیس وجود دارد.

مبارزه و پیشگیری:
رعایت اصول بهداشتی مثل شستن دستها قبل از صرف غذا و بعد از اجابت مزاج ، کوتاه کردن ناخنها زیرا در افراد آلوده تخمهای انگل در زیر ناخن قرار گرفته باعث آلودگی می شود.جوشانیدن لباسهای زیر (چون تخم انگل به لباسهای زیر می چسبند)،شستن سبزی و میوه و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار.

  

 


 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 10 خرداد1389 توسط الهام عنایتی
ژیاردیا تک یاخته ای است از دسته تاژکداران که دارای ۸تاژک می باشد که هم به فرم کیستی و هم تروفوزوئیت دیده می شود.

انتشار:
انتشار این انگل جهانی است. در مناطق گرم و مرطوب و مناطقی که وضعیت بهداشتی مناسبی ندارند آلودگی بیشتر ایت. در کشور ایران هم در نواحی گرم و مرطوب بیشتر ار سایر نقاط است. در استان خوزستان میزان آلودگی متغیر است و ممکن است تا ۳۰٪ برسد.

مرفولوژی و محل جایگزینی:
به دو شکل دیده می شود:
۱-فرم تروفوزوئیتی یا فعال:بدن این انگل در قسمت قدامی پهن و گرد است و قسمت خلفی باریک است و شبیه گلابی است.دارای اندامی به نام اکسوتیل است که نقش ستون فقرات را برای تک یاخته ایفا می کند.اندام دیگری به نام جسم کوستا دارد که حکم دنده را برای انگل بازی می کند.دارای ۲هسته با کاریوزوم بزرگ در قسمت قدام انگل و صفحه مکنده که در قسمت جلو انگل قرار دارد می باشد که وظیفه آن چسبیدن به مخاط روده میزبان است.این تک یاخته دارای ۴ جفت(۸عدد) تاژک می باشد.اندازه آن ۱۸-۱۰ میکرون می باشد.
۲-فرم کیستی یا مقاوم:بیضی یا گرد خواهد بود که دارای همان اندامهای تروفوزوئیتی کم و بیش است.تاژک ها خرد شده  درون آن دیده می شود.اندازه کیست آن ممکن است به ۱۴-۱۰میکرون برسد.محل اطلی استقرار انگل روده باریک و بعضی مواقع مجاری صفراوی و کیسه صفرا است.

راه آلودگی:
راه آلودگی آن شبیه آمیب هیستولتیکا و از طریق آب و مواد غذایی و دستهای آلوده و از راه دهان می باشد.
انتقال آن به شکل کیست و به طریق مستقیم است و انسان میزبان اصلی برای انگل میباشد.          

بیماریزایی و علائم:
وقتی کیست ۴ هسته ای وارد دستگاه گوارش می شود دیواره کیست پاره می شود(در اینجا ممکن است کیست ۲ هسته ای داشته باشیم).در درون روده از طریق تقسیم دوتایی در محور طولی تکثیر  می یابد و تعداد آنها زیاد می شود و از طریق صفحه مکنده به مخاط روده می چسبد به طوریکه ممکن است منطقه وسیعی از مخاط روده را اشغال کند و در نتیجه مانع جذب مواد غذایی بویژه چربی ها شود.در نتیجه اختلال در عملکرد روده باعث اسهال می شود و چربیها هم جذب نمی شوند بنابراین یکی از مشخصات افراد مبتلا اسهال چرب یا Stea thorrhae استئاتوره می باشد.از طرف دیگر وقتی مواد چربی جذب نشوند ویتامین های محلول در چربی هم جذب نمی شوند.اگر این عمل ادامه پیدا کند شخص دچار آویتامینوز  یا کمبود ویتامین می شود.از طرف دیگر باعث کاهش وزن و سوء تغذیه خواهد شد.علائم دیگر مثل شکم درد،پیچش شکم،نفخ،تهوعچاستفراغ،بی اشتهایی بویژه در کودکان ممکن است ایجاد شود.

تشخیص:
نمونه مورد آزمایش مدفوع است و ما هر کدام از این اشکال را ببینیم تشخیص قطعی است.گزارش آزمایش باید بصورت ذکر فرم دیده شده باشد.مثلا به این شکل : Giardia lambelia cyst were seen.

درمان:
داروی مترونیدازول که قرصهای ۲۵۰ میلی گرمی اند ۳ بار در روز به مدت ۱۰-۷ روز تجویز می شود. 

پیشگیری:
باید به این نکات توجه کرد:
۱-از خوردن آبهای الوده باید خودداری کرد(یا جوشاندن قبل از مصرف)
۲-مسئله بهداشت فردی بسیار مهم است.شستن دستها قبل از خوردن غذا و بعد از توالت رفتن بسیار مهم است.
۳-چون حشرات موذی مثل مگسها و سوسکها در انتقال بیماری مهم هستند باید با آنها مبارزه شود.نقش دیگر حیوانات در انتقال بیماری نباید فراموش شود.
۴-شستن سبزیجات بسیار مهم است زیرا ممکن است کیستها از این طریق انتقال پیدا کنند زیرا ممکن است در مزارع از کود انسانی استفاده شده باشد.
                                                                           


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک